Materialise verhoogt wereldwijde efficiëntie met Microsoft Dynamics NAV 

Sinds de oprichting in 1990 bleef Materialise internationaal groeien, onder meer door verschillende overnames. Met dertien bedrijven die wereldwijd verschillende diensten en producten aanbieden, had de 3D-printingpionier nood aan een nieuwe, betrouwbare IT-infrastructuur die de efficiëntie verhoogt en klaar is voor toekomstige groei. Het bedrijf koos voor Microsoft Dynamics NAV om de verschillende afdelingen op een uniforme manier te laten samenwerken. Materialise nam IT-leverancier NORRIQ onder de arm om het nieuwe ERP-systeem te implementeren.

De voordelen op een rij

  • Overzicht van bedrijfsprocessen per kantoor: verhoogde efficiëntie  dankzij uniform IT-systeem nvoor de verschillende afdelingen..
  • Betrouwbaar en overzichtelijk systeem voor financieel beheer in beursgenoteerd bedrijf met NORRIQs add-on Finance XL.
  • Dankzij Master Catalog van NORRIQ kan Materialise toekomstige overnames en uitbreidingen gemakkelijker in het systeem integreren.

Centraal en uniform beheer van bedrijfsprocessen wereldwijd

“Onze buitenlandse afdelingen maakten gebruik van verschillende IT-systemen, wat de efficiëntie niet altijd ten goede kwam”, zegt Alena Antonenko, afdelingshoofd bij Materialise.

“Bij de start van dit project wilden we vooral die efficiëntie verhogen. Gaandeweg hebben we in samenspraak met onze partner NORRIQ de scope van de ERP-implementatie uitgebreid, zodat de verschillende afdelingen nu als een geheel samenwerken.”

Snelle integratie van nieuwe kantoren

De basis bestaat uit Microsoft Dynamics NAV en omvat ook de lokalisaties per land die in het systeem geïntegreerd zijn.

Dankzij de add-ons NORRIQ Finance XL en de Master Catalog kan Materialise nieuwe kantoren sneller en beter in het systeem integreren en verloopt de rapportering overzichtelijk. Alena Antonenko: “Dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat transacties tussen verschillende kantoren tot twee keer zo snel gebeuren. Zo verhogen we de efficiëntie voor de volledige groep maar ook voor elk kantoor afzonderlijk.”

Overzichtelijke rapportering

Het nieuwe systeem zorgt voor een eenheid doorheen de volledige organisatie. “We behandelen de verschillende afdelingen niet meer afzonderlijk, maar als een geheel”, zegt Alena Antonenko. “We zitten nu ook op dezelfde lijn wat bijvoorbeeld rapportering betreft. Ook daardoor verhoogt de efficiëntie.”

Sterk partnership sleutel tot succes

NORRIQ en Materialise hebben samen de implementatie succesvol afgerond, maar dat betekent niet het einde van hun partnership. “We zijn als twee geëngageerde partijen in nauwe samenwerking tot de beste oplossing gekomen. Voor ons is dat wederzijdse respect de belangrijkste succesfactor bij het uitwerken van een dergelijk project. NORRIQ heeft ons optimaal ondersteund in het behalen van onze korte- en langetermijndoelstellingen en ik hoop dat onzetoekomstige samenwerking even succesvol mag zijn als dit project”, besluit Alena Antonenko.